Zorgverzekering

Het is jaarlijkse kost in de maanden oktober, november en december. Men gaat naar hun zorgverzekering kijken en eventueel een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Er zijn meerdere redenen denkbaar om over te stappen naar een andere zorgverzekering. In de praktijk blijkt vaak dat dit een kwestie van geld is of omdat er een medische ingreep in het volgende jaar in het verschiet ligt.

Verplicht

Een zorgverzekering is in de basis voor elke Nederlandse burger verplicht. Dat betekent dat alle Nederlandse inwoners een basisverzekering af moeten sluiten. Naar eigen wens kan er dan nog een aanvullende verzekering gekozen worden, bijvoorbeeld een tandartspakket. Die aanvullende verzekering is echter niet verplicht.

Overigens zijn de mensen die in Nederland werken ook verplicht om een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Dat geldt dus bijvoorbeeld ook voor een Duitser of een Belg die in eigen land woont, maar in Nederland werkt.

Overstappen

Bij het afsluiten van een zorgverzekering kan je een bepaalde periode kiezen. In de meeste gevallen is het één of twee jaar. Dit betekent dat je na de desbetreffende periode over kan stappen op een andere zorgverzekeraar. Zoals we hierboven al aangaven, zijn er meerdere redenen denkbaar hoezo je over zou stappen. Wij hebben de belangrijkste redenen op een rijtje gezet:

  • Kwestie van geld;
  • Een medische ingreep in het verschiet;
  • Ontevreden over de diensten van de zorgverzekeraar
  • De dekking is niet meer naar je wens.

Dekking

De dekking is één van de belangrijkste voorwaarden binnen een zorgverzekering. De dekking heeft betrekking op datgene wat wel en wat niet in de verzekering valt.

Deze dekking kan men onder verdelen in de basisverzekering en in de aanvullende verzekering. Onder de basisverzekering vallen onder andere de volgende componenten:

  • Bezoek aan de huisarts
  • Wijkverpleging
  • Fysiotherapie
  • Kraamzorg en verloskundige hulp
  • Ziekenhuiszorg
  • Tandartskosten t/m 17 jaar

Bij de aanvullende verzekering kan men er voor kiezen om bovenstaand pakket verder uit te breiden. Dat kan door bijvoorbeeld meer fysiotherapie bezoeken te nemen of door een bepaald tandartspakket voor mensen boven de 18 jaar.

Eigen risico

De Nederlandse wet heeft tevens voorgeschreven dat iedereen een eigen risico moet hebben van minstens €385. Indien jij verwacht geen bijzondere medische kosten te gaan maken, kan je ervoor kiezen om de eigen risico te verhogen. Dat gaat namelijk gepaard met een verlaging van de maandelijkse premie. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een eigen risico van €885.

De overheid heeft deze regel in het leven geroepen om iedereen bewuster te maken van de kosten voor zorg. Anderzijds wordt de hoogte van het eigen risico ook bepaald door de overheid. Voor 2019 is het eigen risico wederom vastgesteld op €885.

Premie

Voor de zorgverzekering betaal je maandelijks een premie. Je kan ervoor kiezen om de premie voor een heel jaar vooruit te betalen. In dat geval krijg je van de zorgverzekeraar vaak een klein beetje korting op het totaalbedrag. De hoogte van de premie wordt gebaseerd op basis van enkele persoonsgegevens (leeftijd, geslacht en postcode). Anderzijds wordt de hoogte van de premie gebaseerd op basis van jouw behoeften; voor welke dekking kies je?

Voor wie geldt het eigen risico?

Het eigen risico geldt voor een ieder die verplicht is om een zorgverzekering af te sluiten. Dat zijn dus alle mensen van 18 jaar en ouder die in Nederland wonen/of werken. Het eigen risico geldt derhalve voor kinderen onder de 18 jaar niet.

Wat gebeurt er als je geen zorgverzekering hebt?

Als je in Nederland werkt of woont, ben je verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Indien je dit niet doet, moet je voor alle zorgkosten zelf opdraaien. Daarnaast kun je ook nog een boete krijgen. Bij een eventuele verhuizing is het derhalve van belang om je adreswijziging tijdig door te geven aan de verzekeraar. Op die manier loop je geen risico dat je zorgverzekering beëindigd wordt zonder dat je daar bericht van krijgt.

* Vergelijktjerot.nl maakt gebruik van het affiliate systeem. Vergelijkjerot.nl ontvangt een vergoeding per sale. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen met verzekeringen of abonnementen, u moet zelf contact opnemen met het desbetreffende bedrijf.

 

© Vergelijkjerot.nl