Woonhuisverzekering

Een woonhuisverzekering is één van de essentiële verzekeringen die eigenlijk iedereen moet hebben. Of dan toch in ieder geval geldt dat voor eigenwoningbezitters. Het is de verzekering die aangesproken kan worden wanneer er schade aan de woning of de bijgebouwen wordt opgelopen. Het is ook belangrijk om te weten dat dit niet hetzelfde is als een inboedelverzekering en zeker ook niet als een woonverzekering. Wat het dan wel precies is, behoeft waarschijnlijk wel enige uitleg. De informatie die hier volgt kan hierbij van pas komen. Op die manier zal meer duidelijk worden over het soort verzekering en het belang ervan.

Welke gebouwen?

In de eerste plaats is het belangrijk om te weten welke zaken nu eigenlijk beschermd zijn met een woonhuisverzekering. Of beter gezegd: welke gebouwen beschermd zijn. Dit is immers in eerste instantie wat een dergelijke verzekering verzorgd. Zoals de naam al doet vermoeden is in ieder geval het woonhuis in de verzekering opgenomen. Daarnaast zijn ook de bijgebouwen rondom de woning erin opgenomen. Denk dan aan een garage of een schuur, of in sommige gevallen beide. Wat ook goed is om te weten is dat ook een tuinhuis door deze verzekering gedekt kan worden. Mits dit er natuurlijk in is opgenomen.

Welke schade?

Welke schade dekt een woonhuisverzekering nu eigenlijk? In grote lijnen gaat het dan om vier soorten schade. In de eerste plaats is er een dekking tegen brandschade, in welke vorm dan ook. Daarnaast is er dekking tegen stormschade. Dus ook de weersomstandigheden hoeven geen probleem te vormen. Zoals ook overstroming of andere vormen van waterschade hieronder vallen. Daarnaast is er nog de schade aan de woning of de bijgebouwen als gevolg van inbraak. Dit kan ook worden verholpen door deze verzekering aan te spreken. Op die manier kan gesteld worden dat dit dus een erg breed pakket betreft.

Belangrijk voordeel van een woonhuisverzekering

Kiezen voor een woonhuisverzekering brengt natuurlijk een aantal belangrijke voordelen mee. Denk in de eerste plaats alleen al aan het verschil in kosten. Schade aan een woning of bijgebouw kan veel vaker voorkomen dan weleens gedacht wordt. In al die gevallen zullen de kosten al snel hoog oplopen. Dit is anders wanneer de verzekering wordt afgesloten. Natuurlijk zitten hier ook kosten aan verbonden, maar die zij beter gespreid en daardoor lang niet zo hoog als de kostenpost van de schade zal zijn. Alleen al om die reden kan door deze verzekering dus veel rust worden verkregen.

Andere voordelen

Naast de betere verdeling van de kosten zijn er ook nog een aantal andere voordelen aan een woonhuisverzekering te koppelen. Zo is het bijvoorbeeld zo dat je alles altijd uit handen kunt geven aan specialisten. Wanneer je niet verzekerd bent, kan het er nogal eens op aankomen dat je om kosten te besparen zelf veel werkzaamheden zal moeten doen. Dit kan natuurlijk lastig zijn als je weinig tijd hebt of als je simpelweg niet zo handig bent. In dat geval is het dus fijn om te weten dat je het gewoon aan de expert kunt geven om dit te verzorgen.

Het nadeel

Natuurlijk is het ook belangrijk om het nadeel van een woonhuisverzekering te noemen. In sommige hypothetische gevallen kan het voorkomen dat er nimmer enige schade aan een woning zal worden geleden. In dat geval zou het dus zo kunnen zijn dat er vele jaren voor niets betaald wordt aan de verzekering. Ook mensen die heel handig zijn en zelf opknapwerkzaamheden kunnen doen zouden hier op deze manier naar kunnen kijken. Dit kan dus als een nadeel worden gezien. Al komt dit niet vaak voor en geldt dit slechts voor een beperkte groep mensen die hiermee te maken krijgen.

Is er sprake van een eigen risico bij een woonhuisverzekering?

Er zal altijd een bepaalde mate van eigen risico bij deze verzekeringen komen kijken. De hoogte hiervan zal van een aantal factoren afhangen. Bijvoorbeeld van de verzekeraar en de eisen die deze stelt aan de verzekerden.

Is er een andere naam voor dit type verzekering?

In veel gevallen zal deze verzekering onder een andere naam bekend zijn. Het is namelijk ook zo dat deze vorm van verzekeren vaak een opstalverzekering wordt genoemd. Dit is echter exact hetzelfde en heeft dus ook precies hetzelfde te bieden aan iedereen die deze afsluit.

* Vergelijktjerot.nl maakt gebruik van het affiliate systeem. Vergelijkjerot.nl ontvangt een vergoeding per sale. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen met verzekeringen of abonnementen, u moet zelf contact opnemen met het desbetreffende bedrijf.

 

© Vergelijkjerot.nl