WA verzekering vergelijken

Een WA verzekering is niets meer dan een aansprakelijkheidsverzekering. Deze wordt ook wel eens APV genoemd. Deze verzekering sluit u op vrijwillige basis af en hiermee bent u verzekerd tegen schade of letsel bij iemand anders dan uzelf. Er aan gekoppeld zit vaak een inboedelverzekering voor je woning.

Niet verplicht

De WA verzekering is niet verwarren met de WA verzekering die u verplicht moet afsluiten wanneer u auto wilt rijden.

Omdat deze vorm van verzekeren niet verplicht is kan WA verzekering vergelijken een serieuze manier zijn om geld te besparen. Zeker met kinderen die nog wel eens iets kapot maken bij een ander is het uitermate handig en kan het u veel geld besparen, wanneer u een WA verzekering heeft.

Premie

Wanneer u gaat WA verzekering vergelijken zult u zien dat de premie bepaald wordt door een aantal factoren. Gezinssamenstelling, leeftijd van de verzekerde en het bedrag wat u verzekerd wilt hebben, is bepalend voor de hoogte van de premie. Veel verzekeraars hanteren hier verschillende tarieven. WA verzekering vergelijken kan dus echt lonen.

Eigen risico

De premies die verzekeraars hanteren voor een WA verzekering zijn doorgaans niet heel hoog. Toch kan het de moeite waard zijn om WA verzekering vergelijken. De WA verzekering kent in den regel namelijk geen eigen risico. Met het verhogen van het eigen risico kunt u wel veel besparen. Door WA verzekering vergelijken zult u zien dat verzekeraars verschillende kortingen berekenen wanneer u kiest voor een hoger eigen risico.

Poliskosten

Verzekeraars hanteren verschillende prijzen voor het opmaken van een verzekeringspolis. Door WA verzekering vergelijken krijgt u inzage in deze prijsverschillen.

Ben ik ook verzekerd in het buitenland?

De meeste WA verzekeringen zijn ook geldig in het buitenland. Door WA verzekering vergelijken kunt u zien of dit ook daadwerkelijk het geval is. Vaak kunt u dit vinden in de algemene voorwaarden. Vaak is het wel zo dat voor landen als de Verenigde Staten en Canada andere voorwaarden gelden.

Ben ik ook verzekerd als ik iemand help?

Maakt u tijdens een vriendendienst per ongeluk schade is meestal gedekt. WA verzekering vergelijken geeft u vaak hierover uitsluitsel.

Wij krijgen binnenkort ons eerste kind. Wat moet ik doen?

Indien u al WA verzekerd bent moet u dit melden. Wanneer u WA verzekering vergelijken is dit verstandig om mee te nemen in het vergelijken van de premies.

Wij hebben vaak iemand die komt logeren. Is diegene ook meeverzekerd op onze WA verzekering?

Iemand die komt logeren is verzekerd op uw WA verzekering behalve wanneer de betreffende persoon zelf verzekerd is tegen aansprakelijkheid.

Ons kind heeft in een vlaag van boosheid een ruit ingeslagen van de keukendeur. Is deze schade gedekt?

Helaas is schade die met opzet is veroorzaakt niet gedekt.

Wij hebben schade door onze hond. Kunnen wij hierdoor een beroep doen op de WA verzekering?

Schade aangericht door huisdieren is doorgaans gedekt. Kijk hiervoor goed in de voorwaarden tijdens WA verzekering vergelijken.

* Vergelijktjerot.nl maakt gebruik van het affiliate systeem. Vergelijkjerot.nl ontvangt een vergoeding per sale. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen met verzekeringen of abonnementen, u moet zelf contact opnemen met het desbetreffende bedrijf.

 

© Vergelijkjerot.nl