Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering is in Nederland voor eigenlijk iedereen van belang. Het is immers een belangrijk middel om te zorgen dat de situatie in het geval van een ongeval snel en beter onder controle te houden is. Wanneer immers een situatie ontstaat, dan zal dit al stressvol genoeg zijn en genoeg problemen met zich meebrengen. Als dan veel zaken kunnen worden geregeld met behulp van de verzekering, dan is dit natuurlijk een belangrijk voordeel te noemen. Het is dan ook goed om meer te weten over dit type verzekering. Aan de hand daarvan wordt het belang ervan pas echt goed duidelijk.

Aanbevolen Ongevallenverzekering(en)

Wanneer nodig?

In welke situaties is een ongevallenverzekering eigenlijk nodig? Het begrip ongeval kan immers flink breed worden uitgelegd. Om die reden hebben de verzekeraars hier ook een bepaalde mate van uniformiteit in aangebracht. Aan de hand daarvan is het duidelijk wanneer dit wel en wanneer dit niet geldt. In grote lijnen gaat het om drie situaties. In de eerste plaats is dat een ziekenhuisopname. Dit kan natuurlijk om uiteenlopende redenen zijn. Daarnaast kan de verzekering worden aangesproken bij blijvende invaliditeit. Tot slot zijn er ook situaties waarin de verzekerde bij overlijden verzekerd is. Dit is belangrijk om te weten als nabestaanden.

Lange lijst

Vooral in het geval van ziekenhuisopname zal de ongevallenverzekering vaak worden aangesproken. Het is dus ook goed om te weten wanneer dit allemaal kan. De lijst aan situaties is flink lang, maar een aantal belangrijke overkoepelende termen kunnen al veel duidelijk maken. Wondinfectie of bloedvergiftiging, spierscheuring, verstuiking of ontwrichting, verdrinking, verstikking, een zonnesteek of juist bevriezing zijn allemaal situaties die geldig kunnen zijn. Daarnaast is het ook zo dat klachten door verkeerde behandeling op bijvoorbeeld de eerste hulp kunnen meetellen om de verzekering te kunnen aanspreken. Dit moet wel goed worden uitgezocht wanneer dit zich voordoet bij een patiënt.

De soorten dekking van de ongevallenverzekering

Het is belangrijk om te weten dat er voor het uitkeren van de bedragen die bij ene ongevallenverzekering kunnen horen soms verschillend tegenaan gekeken kan worden. Er zijn verzekeraars die kijken naar de hoogte van de sommen van bijvoorbeeld de ziekenhuisrekeningen. Die worden dan geheel of voor een bepaald percentage gedekt. Aan de andere kant zijn er echter veel meer verzekeraars die voor vaste bedragen kiezen. In dat geval is er een verzekering tot een bepaalde som. Dit gaat vaak om enkele tienduizenden euro’s. Daarbinnen kan dan alles wat zich voordoet op het gebied van een ongeval worden gedekt.

Zekerheid bieden

Een belangrijk voordeel van de ongevallenverzekering is zonder twijfel dat het een bepaalde mate van zekerheid kan bieden. Zeker in het geval van invalide worden is dit een belangrijke zaak. Er kan dan een uitkering worden verkregen uit de verzekering. De hoogte van dit bedrag hangt dan wel af van de ernst van de invaliditeit. Die kan immers flink verschillen. Dat neemt echter niet weg dat er wel een bepaalde mate van veiligheid bestaat nadat dit gebeurt. Het is dan niet zo dat er in een flink gat gevallen wordt omdat het niet meer mogelijk is om het leven als voorheen op te pakken.

Belangrijke verzekering

Doordat de uitkering bij het invalide worden steeds meer uit de ongevallenverzekering voortkomt is deze verzekering door de jaren heen, in ieder geval op dit vlak een stuk belangrijker geworden. Het is zelfs zo dat wordt gesteld door veel experts dat de verzekering daardoor simpelweg noodzakelijk is geworden. Om die reden is dan ook aan te raden om er altijd één af te sluiten waarbij de zogenaamde rubriek B, de rubriek met betrekking tot invaliditeit, het belangrijkst gevonden moet worden. Hier moet dan het meest aan premie in worden gestoken door de verzekerde. Dit geeft zoals aangegeven veel veiligheid.

Is een ongevallenverzekering een verplichte verzekering in Nederland?

Het is belangrijk om te weten dat dit niet het geval is. Het is zelf te bepalen of deze verzekering daadwerkelijk wordt afgesloten of juist niet. Dat neemt niet weg dat er wel een noodzaak ervaren wordt door veel experts.

Is de verzekering ook buiten Nederland aan te spreken?

Uiteraard is het voor verzekerden mogelijk om de verzekering aan te spreken wanneer het ongeval in het buitenland zou plaatsvinden. Wel is het belangrijk dat de verzekerde persoon in Nederland woonachtig is om hier aanspraak op te maken.

* Vergelijktjerot.nl maakt gebruik van het affiliate systeem. Vergelijkjerot.nl ontvangt een vergoeding per sale. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen met verzekeringen of abonnementen, u moet zelf contact opnemen met het desbetreffende bedrijf.

 

© Vergelijkjerot.nl